Jarigen worden vanaf 65 jaar iedere vijf jaar bezocht met een attentie.
Leden die niet meer van de deur kunnen of om andere redenen graag
bezoek ontvangen, worden met een zekere regelmaat bezocht
(s.v.p. melden bij Tinus Poos, tel. 2047988).

Zieken die aangemeld worden in het dorpshuis krijgen bezoek van de
ziekendienst Borkel en Schaft, tel. nr.: 2068342.

Wanneer bij feestelijkheden in de persoonlijke sfeer een uitnodiging voor
een receptie wordt ontvangen, zal deze door bestuursleden worden
bezocht.

Wanneer een KBO-lid komt te overlijden, wordt een condoleancebezoek met
brief gebracht, het KBO-vaandel wordt tijdens de begrafenis in de kerk en/
of in het crematorium geplaatst en er wordt een H. Mis voor zijn of haar
intentie opgedragen.

Ieder jaar worden de jubilarissen tijdens het zomerfeest gehuldigd.