Welkom op de site van KBO Borkel & Schaft.

 

Inspirerend en actief met en voor alle senioren! 

 

        Klik op de buttons rechts in beeld en u kunt onze gegevens lezen.

 

 

                                     Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

                                      tel.: 040 – 2068433

                                     e-mail :  kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 

 

 

                            U kunt ons ook bezoeken op facebook:

                                   

Hierdoor kunnen we op een moderne manier via dit sociale netwerk in contact komen en blijven met bekenden.

 

 

Op dinsdag 16 juli 2024 a.s. wordt er weer gekiend in Dorpshuis D’n Teut.

Aanvang:13.30u       

Inloop vanaf 13.00u.

                            Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid bent van de KBO.                           

                   

Ziekendienst!

Indien er bij u in de buurt iemand, zowel leden als niet-leden, ziek is dan kunt u dit doorgeven aan de dorpsondersteuners via

06-53585969 of via email: dorpsondersteuningbes@gmail.com.

De dorpsondersteuners zullen dan, na overleg met de zieke, een bezoek regelen.

 

Adreswijziging

Indien uw adres wijzigt, of indien u een ander emailadres of telefoonnummer krijgt, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de secretaris Annie Roothans, tel. 040-2068433 of per email: kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

Als wij in het bezit zijn van uw emailadres, kunnen we u sneller informeren bij te delen nieuws en wellicht in de toekomst het werk van de bezorgers wat verlichten.

De gegevens worden uiteraard alleen binnen onze eigen KBO afdeling Borkel en Schaft gebruikt.

               

Een keukentafelgesprek met de gemeente

Indien u in het kader van de WMO een zogenaamd keukentafelgesprek met de gemeente krijgt dan kunt u zich daarbij gratis laten ondersteunen door een KBO-cliëntenondersteuner. U kunt daarvoor contact opnemen met Walter Mertens: 040-2025132 of Margriet Akkermans : 040-2017472.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVULFORMULIER LIDMAATSCHAP

ALGEMEEN

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITEN

BESTUUR

BELEIDSPLAN 

– JAARVERSLAGEN LEDENVERGADERING

– ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

– BELASTING INVULDIENST

CLIENTONDERSTEUNER EN OUDERENADVISEURS

– THUISADMINSTRATIE

INFORMATIEBOEKJE

OVERZICHT KORTINGEN

NIEUWS

 

 

LINKS