Welkom op de site van KBO Borkel & Schaft.

 

Inspirerend en actief met en voor alle senioren! 

 

        Klik op de buttons rechts in beeld en u kunt onze gegevens lezen.

 

 

                                     Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

                                      tel.: 040 – 2068433

                                     e-mail :  kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com 

 

 

                            U kunt ons ook bezoeken op facebook:

                                   

Hierdoor kunnen we op een moderne manier via dit sociale netwerk in contact komen en blijven met bekenden.

 

Nieuws van de maand

 

 

Onze voorzitter, de heer Bert van Meijl, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

KLIK HIER OM DE NIEUWSBRIEF BETREFFENDE CORONA TE LEZEN !! 

 

BENT U VEEL ALLEEN DOOR DE CORONACRISIS? MISSCHIEN IS DE BELCIRKEL IETS VOOR U?

KLIK HIER OM DE FLYER TE LEZEN

 

 

Ziekendienst!

Indien er bij u in de buurt iemand, zowel leden als niet-leden, ziek is dan kunt u dit doorgeven aan het dorpshuis, tel. 2068342. Er wordt dan geregeld dat de zieke bezocht wordt.

 

Graag een bezoekje ?

 

Leden die slecht ter been zijn of om een andere reden niet van de deur komen of leden die graag een bezoekje hebben kunnen dit doorgeven- aan Petra van Kuijk tel. 7800211.

Zij of Tinus Poos en Willy Smolders komen graag met u een praatje maken.

 

 ADRESWIJZIGING

Indien uw adres wijzigt of indien u een ander e-mailadres of telefoonnummer heeft, dit graag z.s.m. doorgeven aan Bert van Meijl, tel. 2068 486 of per mail bertentruusvanmeijl@gmail.com

               

Een keukentafelgesprek met de gemeente

Indien u in het kader van de WMO een zogenaamd keukentafelgesprek met de gemeente krijgt dan kunt u zich daarbij gratis laten ondersteunen door een KBO-cliëntenondersteuner. U kunt daarvoor contact opnemen met Walter Mertens: 040-2025132 of Margriet Akkermans : 040-2017472.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVULFORMULIER LIDMAATSCHAP

ALGEMEEN

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITEN

BESTUUR

BELEIDSPLAN 

– JAARVERSLAGEN LEDENVERGADERING

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

– BELASTING INVULDIENST

CLIENTONDERSTEUNER EN  OUDERENADVISEURS

– THUISADMINSTRATIE

INFORMATIEBOEKJE

KORTINGEN

NIEUWS

 

 

LINKS