Beleid KBO Borkel & Schaft.

 

Missie:

KBO Borkel & Schaft wil een inspirerende en activerende vereniging zijn van en voor medioren en senioren.

Doel:

Om haar missie waar te maken moet de afdeling met en voor haar leden zoveel mogelijk werken aan:

  • Betrokkenheid van en door de leden aan sociaal maatschappelijke activiteiten.
  • Belangenbehartiging met en voor de leden in de ruimste zin van het woord.
  • Begeleiding en ondersteuning bieden aan hen die dit vragen en/of nodig hebben.
  • Voldoende ruimte bieden voor inspiratie en ontspanning voor de leden.
  • Het onderhouden van nauwe contacten met voor ons belangrijke organisaties en instellingen, zoals KBO-Brabant, De Kring, het SBV, etc.
  • Ga een nauwe samenwerking aan met het Dorpsinitiatief.

Om dit beter te kunnen realiseren is het nodig dat het aantal, bij voorkeur actieve, leden toeneemt tot ten minste 150 in 2020.

 

Omgeving:

In Borkel & Schaft wonen circa vierhonderd en vijftig 50-plussers en circa honderd-vijfenzeventig 65-plussers.Het laten groeien van het aantal leden tot 150 is in potentie geen probleem.

Een probleem hierbij is het bieden van de juiste soort activiteiten om de interesse van nieuwe leden te trekken.

 

Acties:

  1. Stel als bestuur vast welke activiteiten en/of bijeenkomsten georganiseerd moeten worden om de belangstelling van de groep 50 jaar tot 70 jaar te trekken.
  2. Werk actief aan ledenwerving.
  3. Activeer de aanwezige kennis, kunde en ervaring.
  4. Anticipeer op toekomstige maatschappelijke veranderingen.